Пријавете се сега

Отворени работни места

Чувствувајќи ја потребата од европски стандарди на квалитет во сегментот на такси услугите, а притоа дејствувајќи како лидер во 5 држави и повеќе од 40 градови, Cammeo вработува повеќе од 1.400 вработени и со сопствена флота доаѓа како првото „зелено“ такси на улиците на Скопје

Ако сакаш да работиш во динамична средина со европски шарм, НИЕ ИМАМЕ РАБОТА ЗА ТЕБЕ!

Пријави се од денес на е-маил hr@cammeo.mk и биди и ти дел од успешниот тим на Cammeo!

 

 

Авто такси Возач

ОПИС НА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

 • Превоз на патници  со нови ЕКО возила и ГПС комуникација
 • Работа на смени според интерен распоред и Вашите потреби

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • минимум ССС,
 • Основно познавање на англиски јазик,но  не е задолжително
 • Поседување возачка дозвола Б категорија повеќе од 3 години

ШТО НУДИМЕ

 • Конкурентна плата на пазарот ,загарантиран минимален личен доход плус дополнителни големи бонуси по остварување
 • Атрактивен систем за наградување согласно успешноста на вработените,
 • Пријатна работна атмосфера.

 

 

 

ОПИС НА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

 • Комуникација во вид на примање и одговарање на повици од клиенти
 • Работа во смени
 • Организирање на работата на операторите во нивната смена и нивно следење
 • Контрола на квалитетот на услугите на Call центарот
 • Комуникација и следење на активностите на возачите
 • Контрола, следење и постапување по барања за услуги во дефиниран термин
 • Анализа на резултатите од работењето на Call центарот во конкретната смена и мерење на ефектот од таквите резултати врз вкупните резултати на компанијата
 • Презентација на реализираните постигнувања на соодветните сектори согласно организациската структура на компанијата
 • Давање на инвентивни предлози за константно усовршување на квалитетот на услугите на Call центарот

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • ССС/ВСС
 • Поседување на работно искуство во областа на Call Center и Customer Care услугите ќе се смета за предност
 • Поседување на информатички и компјутерски вештини и брзо работење со тастатура
 • Познавање на најмалку еден странски јазик со акцент на англиски јазик (познавање на албански јазик ќе се смета за предност)
 • Познавање на апликацијата Google maps и ориентационо познавање на Град Скопје
 • Спроведување на љубезна, смирена и учтива комуникација со клиенти
 • Поседување на аналитички способности, самоиницијатива, тимски дух и деловна етика
 • Лојалност и грижа за работната средина и за средствата ставени во функција на работните задачи
 • Вештини за носење на одлуки под притисок и брз одговор на работните задачи (мултитаскинг)

 

ШТО НУДИМЕ

 • Конкурентна плата на пазарот и грижа за вработените
 • Атрактивен систем за наградување согласно успешноста на вработените
 • Пријатна работна атмосфера

 

 

ОПИС НА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

 • Комуникација во вид на примање и одговарање на повици од клиенти
 • Работа во смени
 • Следење на реализирањето на бараната услуга
 • Следење на функционирањето на GPS системот како и на движењето на возачите
 • Презентација на реализираните постигнувања по барање на соодветните сектори, а согласно организациската структура на компанијата и етична деловна комуникација
 • Давање на инвентивни предлози за константно усовршување на квалитетот на услигите на Call центарот

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • ССС/ВСС
 • Поседување на работно искуство во областа на Call Center и Customer Care услугите ќе се смета за предност
 • Поседување на информатички и компјутерски вештини и брзо работење со тастатура
 • Познавање на најмалку еден странски јазик со акцент на англиски јазик (познавање на албански јазик ќе се смета за предност)
 • Познавање на апликацијата Google maps и ориентационо познавање на Град Скопје
 • Спроведување на љубезна, смирена и учтива комуникација со клиенти
 • Поседување на аналитички способности, самоиницијатива, тимски дух и деловна етика
 • Лојалност и грижа за работната средина и за средствата ставени во функција на работните задачи
 • Вештини за носење на одлуки под притисок и брз одговор на работните задачи (мултитаскинг)

 

ШТО НУДИМЕ

 • Конкурентна плата на пазарот и грижа за вработените
 • Атрактивен систем за наградување согласно успешноста на вработените
 • Пријатна работна атмосфера

 

ОПИС НА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

 • Организација на работните процедури и структуралната поставеност на тимот
 • Следење на активностите и ефикасноста на вработените во Call центарот
 • Анализа на резултатите од целокупните работни процедури на Call центарот и мерење/анализа на ефектот од истите врз вкупните резултати на компанијата
 • Анализа на база на податоци, пратење на трендови и изведување на прецизни заклучоци
 • Изготвување на навремени и точни оперативни аналитички извештаи согласно потребите на компанијата
 • Презентација на извештаите на соодветните сектори согласно организациската структура на компанијата и етична деловна комуникација
 • Спроведување на инвентивни мерки за константно усовршување на квалитетот на услигите на Call центарот
 • Навремено и правилно постапување по жалбите на клиентите.

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Висока стручна спрема – ВСС, со предност од областа на финансиските, информатичките или други технички студии
 • Најмалку 3 години работно искуство во областа на Call Center и Customer Care услугите
 • Напредно познавање на MC Office (Excel, Word, Power Point)
 • Познавање на деловен англиски и српско-хрватски јазик
 • Поседување на лидерски способности, прецизно распоредување на работни задачи и контролорна функција
 • Поседување на аналитички способности, самоиницијатива, тимски дух и деловна етика
 • Лојалност и грижа за работната средина и за средствата ставени во функција на работните задачи
 • Вештини за носење на одлуки под притисок и спроведување на повеќе работни задачи во куси рокови.

 

ШТО НУДИМЕ

 • Конкурентна плата на пазарот и грижа за вработените
 • Атрактивен систем за наградување согласно успешноста на вработените
 • Пријатна работна атмосфера

 

 

ОПИС НА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

 • Организација на работните процедури и структуралната поставеност на тимот на возачи
 • Делегирање, раководење и следење на активностите и ефикасноста на тимот на возачи
 • Организација и изготвување на распоред на работа за својот тим
 • Анализа на резултатите од работата на тимот и мерење на ефектот од таквите резултати врз вкупните резултати на компанијата
 • Анализа на база на податоци, пратење на трендови и изведување на прецизни заклучоци
 • Изготвување на навремени и точни оперативни аналитички извештаи согласно потребите на компанијата
 • Презентација на извештаите согласно организациската структура на компанијата и етична деловна комуникација
 • Спроведување на инвентивни мерки за константно усовршување на квалитетот на услигите и контрола на истиот
 • Навремено и правилно постапување по жалбите на клиентите врзани за својот тим.

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • ССС/ВСС
 • Соодветно работно искуство во областа ќе се смета за предност
 • Солидно познавање на Excel и соодветна информатичка писменост
 • Познавање на деловен англиски и српско-хрватски јазик
 • Поседување на лидерски способности, прецизно распоредување на работни задачи и контролорна функција
 • Поседување на аналитички способности, самоиницијатива, тимски дух и деловна етика
 • Лојалност и грижа за работната средина и за средствата ставени во функција на работните задачи
 • Вештини за носење на одлуки под притисок и спроведување на повеќе работни задачи во куси рокови

 

ШТО НУДИМЕ

 • Конкурентна плата на пазарот и грижа за вработените
 • Атрактивен систем за наградување согласно успешноста на вработените
 • Пријатна работна атмосфера

 

 

ОПИС НА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА

 • Изготвување на точни и навремени аналитички извештаи согласно потребите на компанијата
 • Анализа на голема база на податоци, пратење на трендови и изведување на прецизни заклучоци
 • Следење и евиденција на остварениот дневен промет на компанијата и целокупниот паричен тек (приливи/одливи)
 • Анализа, контрола и евиденција на сите достасани обврски и исплати од компанијата
 • Следење на трансакциите на компанијата, спроведува меѓусекторска комуникација и работи на назначени проекти
 • Следење на даночните обврски на компанијата и давање налог за подмирување на истите

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Висока стручна спрема – ВСС, со предност од областа на финансиите (финансиски менаџмент, сметководство и ревизија)
 • Познавање на сметководствени стандарди
 • Најмалку 3 години работно искуство во областа на финансиите и анализа на податоци, со предност како финансиски аналитичар
 • Напредно познавање на excel и/или access (обработка на податоци)
 • Познавање на деловен англиски и српско-хрватски јазик
 • Поседување на аналитички способности, самоиницијатива, тимски дух и деловна етика
 • Лојалност и грижа за работната средина и за средствата ставени во функција на работните задачи
 • Вештини за носење на одлуки под притисок и спроведување на повеќе работни задачи во куси рокови

 

ШТО НУДИМЕ

 • Конкурентна плата на пазарот и грижа за вработените
 • Атрактивен систем за наградување согласно успешноста на вработените
 • Пријатна работна атмосфера