Taksi i parë eko-miqësor në Maqedoni


Cammeo si transportuesi taksi kryesor në këtë pjesë të Evropës, që nga viti 2006 në mënyrë të vazhdueshme ka vendosur standarde të larta në çdo aspekt të biznesit të vetë, duke përfshirë edhe ngritjen e nivelit të vetëdijesimit mjedisor.

Kështu, pikërisht Cammeo do të jetë i pari dhe i vetmi taksi ekologjik në rrugët e Shkupit. Kjo nënkupton që automjetet e tona shfrytëzojnë metanin (GLN) i cili, pas rrymës, është karburanti ekologjik  më i pranueshëm.


Duke marrë parasysh që Shkupi është njëri ndër qytetet më të ndotura, nga Cammeo porosisin që si taksi i parë i 'gjelbër' do të kontribuojnë si në përmirësimin e cilësisë së ajrit, ashtu edhe në përmirësimin e cilësisë së jetës në atë qytet në përgjithësi.


Vozisni gjelbërt, vozisni me Cammeo!